บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริการตราสารอนุพันธ์

Gold Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่น ที่สามารถซื้อก่อนขายหรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับทั้งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น โกลด์ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไรและกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์สได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโปร่งใส ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดซื้อขาย Gold Futures 2 ประเภท ดังนี้

  • 50 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552
  • 10 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

>> เรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง Gold Futures

สรุปลักษณะสัญญา Gold Futures 

 ปฏิทินซื้อขาย Gold Futures

SeriesContract MonthFirst Trading DayLast Trading Day
2018   
GFG19/GF10G19February30-Aug-1827-Feb-19
GFJ19/GF10J19April30-Oct-1829-Apr-19
GFM19/GF10M19June27-Dec-1827-Jun-19
GFQ19/GF10Q19August27-Feb-1929-Aug-19
GFV19/GF10V19October29-Apr-1930-Oct-19
GFZ19/GF10Z19December27-Jun-1927-Dec-19

*เริ่มมีการซื้อขายในช่วงกลางคืนของวันดังกล่าว

เปิดบัญชีซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คลิ๊กเลย!!

คำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม